VVP.3._Osnovy_navigatsii_i_radiosvyazi_v_rayone_plavaniya